โรงพยาบาลศรีสวรรค์
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เปิดบริการแห่งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2539 เป็นโรงพยาบาล ตตียภูมิ ขนาด 200 เตียง ให้การรักษาผ่าตัดขั้นสูง เช่น ผ่าตัดสมอง, ผ่าตัดทรวงอก, ส่อง กล้องผ่าตัด สวนหัวใจขยายเส้นเลือดหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รักษาโรคมะเร็ง โดยการ ให้ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน JC! มาร่วมระยะ เวลากว่า 10 ปี โดยมีการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิสัยทัศน์ คือ องค์กรชั้นนำ บูรณาการด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืนสร้างสรรค์ความสุขแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว

เราได้ล็งเห็นโอกาส สำหรับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่จะเข้ามาเปิดบริการในกรุงเทพมหานคร เป็นอีกทางเลือกของชาวกรุงเทพ และปริมณฑล เราจะดูแลสุขภาพ ของทุกคน ด้วยความ จริงใจ ห่วงใย ใส่ใจ อบอุ่น มีชีวิตชีวา โดยมีทีมแพทย์ บุคลากรวิชาชีพ และบุคลากรด้านต่าง ๆ ร่วมมือ ร่วมใจ ทำงาน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งปณิราน โดยมีมผู้บริหาร คือ นผชวลิต นางซุลีรัตน์ ญ.วีริศา นพ.วริศ วิมลเฉลา และ นพ.ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์