เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เปิดบริการแห่งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์ ในปี 2539 เป็นโรงพยาบาล ตติยภูมิ ขนาด 200 เตียง ให้การรักษาผ่าตัดขั้นสูง เช่น ผ่าตัดสมอง, ผ่าตัดทรวงอก, ส่อง กล้องผ่าตัด สวนหัวใจขยายเส้นเลือดหัวใจ, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รักษาโรคมะเร็ง โดยการ ให้ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน JC มาร่วมระยะ เวลากว่า 10 ปี โดยมีกรดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิสัยทัศน์ คือ องค์กรชั้นนำ มูรณาการด้านสุขภาพ อย่างยั่งยืนสร้างสรรค์ความสุขแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

ชื่อ-นามสกุล :
E-mail :
หัวข้อ :
ข้อความ :