วิชาชีพ/Clinical Staff2022 @โรงพยานาลครีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388 E-mail: hospital@srisawan.com