ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ข้อมูลศูนย์

บทนำ สภาวะการณ์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทาน ยาต่างๆ อาหารเสริม การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรมรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ส่งผลสู่ภาวะสุขภาพโดยรวม อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและตับได้หลากหลาย
เกิดขึ้นได้บ่อยพบได้ทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงานและผู้สูงอายุโดยมีอาการแสดงที่หลากหลายบางโรคถูกตรวจพบโดยบังเอิญ
เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆและบางโรคเริ่มต้นจากไม่มีสัญญาณใดๆจนเริ่มมีอาการผิดปกติ เมื่อได้รับการตรวจค้นหาสาเหตุ
อาจเข้าสู่ระยะที่รักษาได้ยาก การเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดตั้งแต่ก่อนเกิดโรค การได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อหวังอัตรา
การหายและการมีชีวิตที่ยืนยาว เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นและเป็นเป้าหมายของการตรวจรักษา ในปัจจุบันเราจึงมุ่งมั่น พัฒนา
เตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำและตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาอย่างตรงจุดและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อย
หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี
นิ่วในท่อน้ำดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ไปจนถึง มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น
การรักษาแต่เนิ่นๆย่อมส่งผลให้โรคหายขาด บางโรคที่อาจกลับเป็นซ้ำหรือเรื้อรังควรได้รับการดูแลรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ

• บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบทุกชนิด
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ
• ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro scan
• ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
• ส่องกล้อง ทางเดินอาหารส่วนต้นตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy
• ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Colonoscopy
• การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วยหัตถการ Endoscopic variceal ligation(EVL)
• ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง(Therapeutic ERCP )
• ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy )
• ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test
ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็ง
ในกระเพาะอาหาร)
• ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยUltrasound
• ตรวจลำไส้โดยใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Virtual Colonoscopy ที่มีความละเอียดสูงเพื่อสร้างภาพเสมือนจริงของ
ภายในลำไส้ใหญ่ซึ่งจะ
ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับการส่องกล้อง(Colonoscope) โดยที่ไม่ต้องทำการใส่เครื่องมือส่องกล้องเข้าในร่างกาย

เครื่องมือที่มี

• ห้องส่องกล้องส่องกล้องผ่าตัดโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ
• ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับFibro scan
• ห้องปฏิบัติการ
• กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
• เครื่อง Ultrasonographyเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง( CT Scan )
• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
• การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
• การตรวจทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
• การตรวจ Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.pylori)
ปัจจุบันพบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้มะเร็งของกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นหารตรวจจากลมหายใจ
โดยไม่ต้องส่องกล้อง
(วัดปริมาณของ 13C)

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567