ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท

สมองเเละเส้นประสาท
แผนกโรคระบบประสาท

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่
ความผิดปกติของความจำ สมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ยังพร้อม
ด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทให้สามารถ
กลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

คลินิกประสาทวิทยา(รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง)

มีคลินิกเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
• คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โดยคลินิกโรคหลอดเลือดสมองมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก
• คลินิกความจำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกความจำมีความชำนาญในการรักษาโรคความจำเสื่อมและความผิดปกติ
เกี่ยวกับความจำ
• คลินิกที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มีสาเหตุต่างๆกัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคของการ
เคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มอาการบิดหรือกระตุก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะให้การรักษาและคำปรึกษาอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ป่วยแต่ละรายรวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด
นอกจากคลินิกเฉพาะทางแล้ว แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ยังให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและ
สมองอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะและไมเกรน ลมชัก

การตรวจพิเศษ

• การตรวจทางสมอง
• การตรวจ computed tomography scan( CT scan)เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บ
• การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic resonance imaging (MRI) ซึ่งอาจจะใช้แทน CT scan
• การฉีดสีหลอดเลือดสมองซึ่งทำได้ทั้งสองชนิดคือ CT arteriogram (CTA) และ magnetic resonance
arteriogram (MRA) เป็นการตรวจหลอดเลือดในสมอง Carotid Ultrasound เป็นการตรวจว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ที่
คอมีโรคหลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบหรือไม่
• การตรวจทางหัวใจ
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) โดยเฉพาการตรวจหาหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation
• การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจ Echocardiography
• การตรวจเลือด
• การตรวจหาน้ำตาลในเลือด
• การตรวจเลือดทั่วไป CBC โดยเฉพาะเกล็ดเลือด
• การตรวจการแข็งตัวของเลือด PT and PTT tests

รักษาโรคทางสมองอย่างไร

แนวทางการรักษาโรคสมอง คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ
• การรักษาสาเหตุ เช่น การให้ยาปฏิชีวนะเมื่อโรคเกิดจากการติดเชื้อ การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง
เช่น รักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคอัลไซเมอร์
และโรคพาร์กินสันตามแต่ละสาเหตุ นอกจากนั้นคือ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง
เช่น การกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวันโดยจำกัดปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานของร่างกาย
เพื่อป้องกันโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน การออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ การรักษาสุขภาพจิต
และการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน
• การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ปวด ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ การทำกายภาพบำบัด กายภาพฟื้นฟู
ในกรณีมี อัมพฤกษ์ อัมพาต

นายแพทย์พีระณัฐ ประเสริฐชัย

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พรชัย คุ้มสวัสดิ์

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์วรดร ปโรสิยานนท์

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรตณัฐ เหมินทร์

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์วิศรุต นันทะสี

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

ผศ.นพ. อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศิริกัญญา รุ่งเรือง
DR.SIRIKAYYAA RUNGERUUENG

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท ด้านสมองและระบบประสาท โรคระบบประสาท

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวรงค์พร เผื่อนปฐม

อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท โรคประสาท

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567