ค้นหาแพทย์

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะเป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีม
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง

โรคที่รักษา

• ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะดังต่อไปนี้คือ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ
• มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งที่ไต มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก
• ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก
• โรคนิ่ว
• โรคปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ดราด
• โรคต่อมลูกหมากโต
• โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

บริการและรักษา

• ตรวจวินิจฉัยจากการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
• ตรวจวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย รวดเร็ว เช่น Trans rectal Ultrasond
• รักษาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำการผ่าตัด เช่น ส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมาก(TUR-P )
การสลายนิ่ว(ESWL) ส่องกล้องคีบนิ่ว(URS )ฯลฯ
• ทีมแพทย์ พยาบาล วิสัญญี ที่มีประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยในทุกขั้นตอนการรักษา รวมไปถึงกระบวน
การดูแลความเจ็บปวดหลังผ่าตัด เป็นต้น

เครื่องมือทางการแพทย์

• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
• เครื่องอัลตราซาวด์ (ultrasound)
• อุปกรณ์ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscope)
• เครื่องสลายนิ่ว (ESWL Machine)
• เครื่องมือวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ (Uro flowmetry)

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567