ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติกซึ่ม

กระดูก ข้อเเละโรคภูมิเเพ้ตัวเอง
แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เสนอบริการสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูก
โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ

การบริการ

• ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
• ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
• เส้นประสาททั่วไป
• โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
• การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
• โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
• ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

• ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
• ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา
• การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์แบบรวมถึงเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
• การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
• เครื่องรักษาภาวะเอ็นอักเสบเรื้อรังโดยคลื่นความถี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่าตัด
• การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

แพ็กเกจ

• แพ็กเกจผ่าตัดพังผืดมือ
• แพ็กเกจผ่าตัดนิ้วล็อค
• แพ็กเกจตรวจมวลกระดูก
• แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี

พญ.ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
-

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติกซึ่ม อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
18 มิถุนายน 2567