ค้นหาแพทย์

ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร - ราชพฤกษ์
ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลรักษา ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ โดยการดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางไตเทียมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ให้บริการรองรับการฟอกเลือดของผู้ป่วย ดังนี้

• การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยนอก วันจันทร์- อาทิตย์ วันละ 3 รอบ(วันอาทิตย์ เปิด 2 รอบ)
• รอบที่ 1 เริ่มเวลา 06:00 – 10:00 น.
• รอบที่ 2 เริ่มเวลา 10:30 – 14:30 น.
• รอบที่ 3 เริ่มเวลา 15:00 – 19:00 น.
• การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยใน
• การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยวิกฤต กรณีฉุกเฉินให้บริการฟอกเลือด 24 ชั่วโมง

การบริการของศูนย์ไตเทียม
• การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบธรรมดา (Conventional Intermittent Hemodialysis)
• การฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
• การฟอกเลือดเป็นช่วงแบบยืดระยะเวลา (Sustained Low Efficiency Hemodialysis, SLED )
• การฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy , CRRT)
• การกรองพลาสมา ( Plasmapheresis )
• การผ่าตัดเตรียมเส้นสำหรับฟอกเลือด โดยศัลยแพทย์ชำนาญการด้านหลอดเลือดสำหรับฟอกไต ทั้งแบบชั่วคราวและกึ่งถาวร

สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์
• ห้องรวมสำหรับฟอกเลือด จำนวน 9 เครื่อง
• พื้นที่ภายในห้องโปร่ง สะอาด สบาย
• โซฟาไฟฟ้า ผู้ป่วยสามารถปรับนั่ง-นอนได้ พร้อมชาร์จ เชื่อมต่อสาย USB
• ทีวี ที่มีบริการหลายภาษา
• ปุ่มกดเรียกพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ทุกเตียง

เครื่องไตเทียม ที่มีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและมีประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ
• เครื่องฟอกเลือดแบบธรรมดา
- Nikkiso รุ่น DBB-27 นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
• เครื่องฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง
- Nikkiso รุ่น DBB-07 On-line Hemodiafiltration นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ตัวกรองสำหรับฟอกเลือด ที่มีหลากหลายตามความเหมาะสมสำหรับผู้รับการฟอกเลือดแต่ละบุคคล
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (Ultrapure Reverse Osmosis water)ในการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง(On-line Hemodiafiltration) รวมถึงมีระบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

การรับรองมาตรฐานสากล The Association of Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา
• ระบบควบคุมการติดเชื้อภายในศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล
• เครื่องไตเทียมแยกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
• เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์เคลื่อนที่ (RO portable) สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis)
• อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต รวมถึงมีระบบดูแลคนไข้ในภาวะฉุกเฉิน และมีการประเมินในคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส ที่จะมาโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
• รถช่วยฟื้นคืนชีพ( Emergency)
• เครื่องกระตุกหัวใจ( Defibrillator)
• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG Monitor)
• เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกาย (Pulse Oximeter)

บุคลากรทางการแพทย์
• อายุรแพทย์โรคไต 3 ท่าน
• พยาบาลที่ได้ประกาศนียบัตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสภาการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบเต็มเวลา จำนวน 2 ท่าน
• พยาบาลที่จบการอบรมหลักสูตรการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ประเทศไทยและสภาการพยาบาลรับรอง จำนวน 4 ท่าน
• ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ภายใต้เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล
• ปลอดภัยด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลครอบคลุมทุกระบบ

บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้
• สิทธิประกันสังคม
• สิทธิเบิกตรงสวัสดิการราชการ กรมบัญชีกลาง
• สิทธิหลักประกันสุขภาพ
• สิทธิหลักประกันสุขภาพไทยที่ครอบคลุมการฟอกเลือด
• สิทธิองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
• ผู้รับบริการชำระค่าใช้จ่ายเอง

การกรองพลาสมา สำหรับผู้ป่วยโรคไต (Plasmapheresis) เป็นการนำเลือดออกจากผู้ป่วยไปผ่านตัวกรองที่มีคุณสมบัติยอมให้โปรตีน, ไซโตไคน์, แอนติบอดีและ immune complex ผ่านออกไปได้ ใช้ในการขจัดโปรตีนและสารสื่อการอักเสบต่าง ๆ ดังกล่าวออกจากร่างกาย
การบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) วิธีการรักษาที่มีบทบาททำหน้าที่ทดแทนไตเดิมที่เสื่อมสภาพไป โดยอาจเป็นการรักษาชั่วคราวเพื่อรอไตฟื้นหน้าที่ในภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือเป็นการรักษาระยะยาวถาวรในภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ภาวะไตวาย / โรคไตเรื้อรัง หมายถึงอะไร ภาวะที่ไตมีการเสื่อมหน้าที่ลง ไม่สามารถขับของเสีย สารน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกายได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีภาวะบวมหรือมีน้ำท่วมปอด มีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงและมีการคั่งของกรดในร่างกาย รวมถึงความผิดปกติของเกลือแร่อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการทำงานของเซลล์ และอวัยวะระบบต่าง ๆ

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ไตเทียม ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
จันทร์ - เสาร์ เวลา 06:00- 19:00 น.
โทร 098-3965287 , 094-6649555
โทร 1254 กด 2

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567