ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และใกล้ตัวมากขึ้น แผนกปฏิบัติการสวนหัวใจ และหลอดเลือด โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมเเพทย์เฉพาะทาง เเละพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์สูง ชำนาญการเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ดูแลด้วยความอบอุ่น จริงใจ ห่วงใยและใส่ใจ

ขอบเขตการให้บริการ
-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันที่ต้องทำการฉีดสีและทำบอลลูนฉุกเฉิน
-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยเครื่องเอกซเรย์ (Mechanical Thrombectomy) ตลอด 24 ชั่วโมง
-ทำบอลลูนในเส้นเลือดล้างไตที่ตีบ
-ฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary Angiography: CAG)
-ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และการใส่ขดลวดค้ำยัน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI)
-ให้สารเคมีบำบัดเฉพาะผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับในบริเวณที่มีก้อนมะเร็งโดยตรง (Transarterial Chemoembolization: TACE)
-เครื่องทำการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization: Cath Lab) บริษัท GE รุ่น Innova IGS 530
-เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra-aortic Balloon Counterpulsation: IABP)
-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดชั่วคราว (Temporary Pacemaker)
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-16.00 น.และบริการผู้ป่วยฉุกเฉินทางหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง
ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

นายแพทย์กรกช พรชัยชนะกิจ
DR.KORRAKOT PORNCHAICHANAKIT

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์รพีพัฒน์ เต็งธนกิจ

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงมนต์ประวีณ อัมพรายน์
-

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงนฤพัฒน์ แสงพรสุข

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ทินกฤต ศศิประภา

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Intervention

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สุขุม เตชะสกุลเจริญ

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Intervention

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Intervention

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชยกร อุดมจรรยา

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคหัวใจ Intervention

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ภาณุ ดำรงกิจชัยพร

อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์หัวใจ,อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567