ค้นหาแพทย์

สูติ – นรีเวช

ดูแลสุภาพสตรีทุกช่วงวัยตามมาตรฐานสากล ด้วยทีมสูตินรีแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์สูง และทีมพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งเเต่การวินิจฉัย ป้องกันและตรวจรักษาโรคทางนรีเวชวิทยา สตรีวัยเจริญพันธุ์ ทั้งในรายที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความเสี่ยงสูง รักษามะเร็งนรีเวช ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อในสตรีวัยทองให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก
พร้อมการวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยากป้องกัน รวมถึงการฝากครรภ์ และการวางแผนคลอด เพื่อคัดกรอง ค้นหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ รวมถึงฟื้นฟูแก้ไขภาวะแทรกซ้อนในระยะฝากครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด ตลอดจนให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีคุณภาพ

ขอบเขตการให้บริการ
- ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงเเละให้การดูเเลวิตามินที่เหมาะสม
- รักษาโรคและผ่าตัดทางนรีเวช ทั้งชนิดเปิดหน้าท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
- ตรวจวินิจฉัยโรคทางสูตินรีเวช เช่น ปวดประจำเดือน ตกขาว กลั้นปัสสาวะไม่ได้ เนื้องอกในมดลูก ซิสในรังไข่ มะเร็งนรีเวช
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบ Thin-Prep Test และ HPV –Test, Pap Smear
- ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcopy
- รักษาเเละผ่าตัดโรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูกโดยการผ่าตัด และให้ยาเคมีบำบัด
- ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram
- อุปกรณ์ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI)
- ผ่าตัดมดลูกและรังไข่แบบส่องกล้อง
- ทำอัลตราซาวด์โดยเครื่องอัลตราซาวด์ ในการวินิจฉัยและหาความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
- รักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
- ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
- ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน, ก่อนมีบุตร, วางแผนครอบครัว
- ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดโดยวิธีต่าง ๆ
- รักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
- ตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ, 4 มิติและ MFM เพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียดทั้งคุณแม่ครรภ์ปกติและโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
- ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
- เครื่องมือผ่าตัดทางนรีเวชที่ได้มาตรฐานและทันสมัย สำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก
- ตรวจการทำงานของหัวใจทารก (Fetal Monitor) พร้อมติดตามสุขภาพทารกในครรภ์
- ฝากครรภ์ คลอดบุตรทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
- จัดอบรมกิจกรรมคุณเเม่คุณภาพ สำหรับคุณเเม่ตั้งครรภ์
- ให้บริการคลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษา เเนะนำ การเลี้ยงลูกด้วยนมเเม่ ให้คำเเนะนำเเละช่วยเหลือคุณเเม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมคึด เต้านมอักเสบ น้ำนมน้อย ท่อน้ำนมอุดตัน

วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-24.00 น.
ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

นายแพทย์จงรักษ์ เทพสุวรรณ์
DR.JONGRAK THEPSUWAN

สูติ – นรีเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ สาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงญาณินี วรกิจธำรงค์ชัย

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงอัจจิมา สูงสถิตานนท์

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ชนินทร์ มตินันท์วงศ์

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์
Dr.Tachjaree Panchalee Boonbowornpong

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงอริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค
Dr.Arinporn Imruetaicharoenchok

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สมภพ กุลจรัสนนท์

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามะเร็งวิทยานรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มารดาและทารกในครรภ์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพรทิตา เลิศบัวสิน

สูติ – นรีเวช สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พลศิริ เอกภูมิ

สูติ – นรีเวช สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

ผศ.ดร.นพ.มรุต ญาณารณพ
MARUT YANARANOP, MD, Ph Dr.

สูติ – นรีเวช สูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยานรีเวชและผ่าตัดผ่ากล้องทางนรีเวช

นัดหมาย

รายละเอียด

พญ.ฐานิสา กิจจรัส
DR.THANISA KITJARAS

สูติ – นรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567