ค้นหาแพทย์

ทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคฟันและช่องปาก โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตลอดการรักษา เพื่อความปลอดภัย ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันที่แข็งแรง เพื่อรอยยิ้มที่สดใสได้ในทุกเวลา โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-20.00 น.
ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

ทพญ.มุกด์ ซื่อต่อศักดิ์
-

ทันตกรรม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพ.ธนกันต์ จิวะเจริญ

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ธันวารัตน์ อรุณรังษี

ทันตกรรม ทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.พาณิชา สร้อยทอง
-

ทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.พิมพ์วลัญช์ บุญสัจจฤทธิกุล

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ภัสสร สุนทรพรศิลป์

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.มนัสชนก วังวรัญญู

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.ลัทธ์ ศักดิ์ศรีสัมพันธ์
-

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์
-

ทันตกรรม สาขาทันตกรรม

นัดหมาย

รายละเอียด

ทพญ. ณัฐทินี อำพลพรรณ

ทันตกรรม ศัลยศาสตร์ช่องปากและ Maxillofacial

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567