ค้นหาแพทย์

หู คอ จมูก

ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา รวมไปถึง หู คอ และจมูกทุกชนิด ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างตรงจุด ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์สูง และทีมพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิด
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 08.00-24.00 น.
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

แพทย์หญิงกณิศา พัฒธนานุรักษ์
DR.KANISA PATTHANANURAK

หู คอ จมูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเมทินี จงเจริญ

หู คอ จมูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา ( Ophthalmology ) อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

นัดหมาย

รายละเอียด

ผศ.นพ.อนัญญ์ เพฑวณิช

หู คอ จมูก โสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงญาณิตา รัชนิวัต

หู คอ จมูก โสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงปัณรสี บุณยบุตร

หู คอ จมูก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สำหรับผู้ป่วยเด็ก

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์นพดล ตรีประทีปศิลป์

หู คอ จมูก โสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพัชรินทร์ บุนนาค

หู คอ จมูก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พัฒน์วรงค์ ลิมป์ธีระกุล

หู คอ จมูก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พัลลภ ศิริบุญคุ้ม

หู คอ จมูก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพีรดา สิยาโน

หู คอ จมูก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567