ค้นหาแพทย์

ตรวจสุขภาพ

“ไม่มีของขวัญใด จะล้ำค่าเท่ากับการมีสุขภาพดี” เพราะสุขภาพดีดูแลได้ตั้งแต่เริ่มต้น ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายให้พร้อม เพราะบางโรคอาจไม่แสดงอาการให้ทราบในระยะเริ่ม “การตรวจสุขภาพ” จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เลือกดูแลสุขภาพด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมรับคำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์เฉพาะทางประสบการณ์สูง เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ครอบคลุมทั้งการ ตรวจเลือด, เอกซเรย์, อัลตราซาวด์แมมโมแกรม, ตรวจมวลกระดูก และเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น ให้บริการดูแลผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งรายบุคคล และบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่มอาชีพ
วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน 06.00-18.00 น.
ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

แพทย์หญิงชุติมา ศิริดำรงค์
DR.CHUTIMA SIRIDUMRONG

ตรวจสุขภาพ เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชลอวัย

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567