ค้นหาแพทย์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า “อายุรกรรม” และเมื่อเราเจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะมีคนแนะนำให้ไปหาหมออายุรกรรม แต่รู้หรือไม่ว่าหมออายุรกรรมรักษาโรคที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนอกจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดหัวตัวร้อน ท้องเสีย กลุ่มโรคต่อไปนี้หมออายุร กรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทางสามารถวินิจฉัยและรักษาได้

เมื่อเราเจ็บป่วยทั่วไป หลายครั้งเราจะได้ยินคำว่า อายุรกรรม บ่อยครั้ง และพวกเราก็จะคิดว่าเป็นการรักษาอาการพื้นฐานเช่น ท้องเสีย ปวดหัว ฟกช้ำ แต่จริงๆ แล้ว อายุศาสตร์ยังขยายขอบเขตการรักษาไปยังโรคซับซ่อนอื่นๆ เช่น

โรคมะเร็ง
โรคภูมิเเพ้
โรคปอดเเละโรคระบบทางเดินหายใจ
โรคติดเชื้อ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคต่อมไร้ท่อ
โรคไต
โรคข้อเเละรูมาติซั่ม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคในผู้สูงอายุ
ภาวะการนอนหลับผิดปกติ
ปัญหาทางสุขภาพจิต

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ เปิดให้บริการโรคทางอายุรศาสตร์ และให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง

นายแพทย์รัฐนันท์ ลี้วงศกร

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พิทวัส แซ่ซือ

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภวิชญ์ เกียรติศักดิ์โสภณ

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พีรพัฒน์ กวีวรญาณ

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์สฤษดิ์ชัย หริมเทพาธิป

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภวิวัชร โรจนสิงหะ

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์พงศกร บุรพัฒน์
-

อายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์เมธัส ปัญญาวงศ์ขันติ

อายุรศาสตร์ทั่วไป สาขาอายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์กฤช กลั่นสุภา

อายุรศาสตร์ทั่วไป สาขาอายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์อนุยุต ตันติภูมิอมร

อายุรศาสตร์ทั่วไป สาขาอายุรศาสตร์

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567