ค้นหาแพทย์

จักษุวิทยา

ตา อวัยวะที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของการใช้ชีวิต เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ ได้ตระเตรียมความพร้อมการให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาเด็กและวัยผู้ใหญ่ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย นวัตกรรมการตรวจรักษาล่าสุด เช่น ตรวจวัดสายตา ตรวจจอประสาทตา กล้ามเนื้อตา ตาเข ตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน เป็นต้น

การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ
ช่วยให้เราพบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา สุขภาพทั่วไปของดวงตา ปัญหาการมองเห็น ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งช่วยให้สามารถรักษากลับมาให้เป็นปกติได้ การตรวจคัดกรองสุขภาพตาตั้งแต่ต้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

แพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวด้านจักษุวิทยาที่ให้บริการมีดังนี้
- กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- จอตาและวุ้นตา
- ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- ต้อหิน
- กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
- จักษุวิทยาเด็กและตาเข

แพทย์หญิงศิริเนตร ดำรงพิศุทธิกุล
DR.SIRINETR DUMRONGPISUTIKUL

จักษุวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา ( Ophthalmology ) อนุสาขาต้อหิน

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรสนันท์ ศิขรินกุล

จักษุวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา ( Ophthalmology ) อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงสรรศรี ชนกประสิทธิ์
-

จักษุวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา ( Ophthalmology ) อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงเมธินี จงเจริญ

จักษุวิทยา จักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงจิภาดา พฤกษาชลวิทย์

จักษุวิทยา จักษุวิทยา เด็กและตาเข

นัดหมาย

รายละเอียด

นายแพทย์ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล

จักษุวิทยา สาขาจักษุวิทยา, อนุสาขาต้อหิน

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567