ค้นหาแพทย์

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา เข้ามามีบทบาทในการรักษาและเพิ่มความปลอดภัยของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดและทำหัตถการ ทั้งแบบฉุกเฉินและการรักษาทั่วไป และยังมีส่วนสนับสนุนการรักษาทางการแพทย์ในอีกหลายสาขา เช่น ศัลยแพทย์ทุกสาขา วิสัญญีแพทย์ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ พร้อมให้บริการด้านการผ่าตัดแบบครบวงจร

วิสัญญีแพทย์ ต้องทำงานใกล้ชิดกับแพทย์ผ่าตัดในการระงับความรู้สึก ทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด และต้องพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

นายแพทย์ณัชพล นนทรีย์
-

วิสัญญีวิทยา สาขาวิสัญญีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงพรสิริ วรรณดิลก

วิสัญญีวิทยา สาขาวิสัญญีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงรัชยา วีระยุทธวัฒนะ

วิสัญญีวิทยา สาขาวิสัญญีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวริษา ลิ่มสกุล

วิสัญญีวิทยา สาขาวิสัญญีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงศิริพร ศิระเกล้า

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีแพทย์

นัดหมาย

รายละเอียด

แพทย์หญิงวรรณวิภา สัตตธารา
DR.WANWIPHA SATTATTHARA

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา

นัดหมาย

รายละเอียด

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กรกฎาคม 2567