แชร์

โรคอ้วนในเด็ก อันตรายกว่าที่คิด

โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการใส่ใจกันมากนักเนื่องจากเด็กอ้วนจะถูกมองว่า "น่ารักสมบูรณ์ดี" แต่จนปัจจุบันนี้เด็กอ้วนเพิ่มมากขึ้น และความอ้วนก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมามากมาย ตลอดจนถึงสุขภาพจิตที่ทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเองและกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

สาเหตุของโรคอ้วนในเด็ก มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น 1.อาหารปัจจุบันที่ประกอบด้วยอาหารที่ทอด หรือมีไขมันสูง โดยเฉพาะ fast food เนื้อสัตว์ที่ทอด 2.เด็กและวัยรุ่นนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่มาก เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้กระป๋อง 3.เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ เล่นวีดีโอ เกม และเล่นคอมพิวเตอร์มากกว่าที่จะออกกำลังกาย

อันตรายจากโรคอ้วนในเด็ก 1.โรคอ้วนในเด็กมีผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่านี่คือโรคที่พบในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วโรคเหล่านี้สามารถพบได้ในคนอายุน้อยหรือเด็กโต ที่มีภาวะโรคอ้วนอีกด้วย 2.อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ในระบบทางเดินหายใจ เช่น ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กด้วยเช่นกัน ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 3.ผลกระทบทางด้านจิตใจ การถูกเพื่อนล้อ ถูกบูลลี่เรื่องรูปลักษณ์ จนทำให้เกิดความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าได้

พ่อแม่จะช่วยเหลือให้เด็กลดน้ำหนักได้อย่างไร 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคุมปริมาณอาหารของเด็ก รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ที่มีกากใยเพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ของทอด น้ำหวาน น้ำอัดลม 2.ออกกำลังกายอย่างน้อย 30-45 นาที 3-4 วัน/สัปดาห์ 3.พ่อแม่ต้องคอยให้กำลังใจเด็กเพราะการลดน้ำหนักต้องใช้พลังใจ ความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับตัวเองและปฏิเสธอาหารที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน

คุณหมอแนะนำ

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
22 กุมภาพันธ์ 2567