แชร์

ปัจจัยเสี่ยงวัณโรค

  วัณโรค เกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ เชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางอากาศ (Airborne Transmission) ด้วยการไอ จาม หรือพูด ซึ่งละอองเสมหะที่มีเชื้อวัณโรค สามารถมีชีวิตลอยอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีผู้สูดเข้าไปอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเกิดปอดอักเสบได้

สังเกตอาการเตือน วัณโรค

ไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์

- น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ

- ไอเสมหะปนเลือด

- มีไข้เรื้อรัง

- เหงื่อออกมากในตอนกลางคืน

- อ่อนเพลียเรื้อรัง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดวัณโรคปอดมีอะไรบ้าง ?

1.สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

2.มีภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ เช่น ติดเชื้อ HIV หรือได้รับการรักษาที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ เช่น เคมีบำบัด ได้รับยากดภูมิ

3.อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคสูง เช่น ชุมชนแออัด เรือนจำ

การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในสถานที่สาธารณะ

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค หากตนเองมีภูมิต้านทานต่ำ

- ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค

- ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี โดยควรตรวจเอกซเรย์ปอด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- รีบไปพบแพทย์ทันที หากสงสัยว่ามีอาการเสี่ยง

คุณหมอแนะนำ

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
21 พฤษภาคม 2567