บทความ โรคและการรักษา

แนะนำ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง คือภาวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย

ติดตามเรา

ห้องแชทสอบถามข้อมูล
2 กุมภาพันธ์ 2566